Sikkens Prize
Sikkens Prize winnaars Internationale Bauausstellung Emscher Park
Internationale Bauausstellung Emscher Park

Internationale Bauausstellung Emscher Park

In 1999 ging de Sikkens Prize naar het IBA Emscher Park voor de wijze waarop deze manifestatie door middel van veelsoortige projecten de overgang begeleidt van een voormalige industriegebied naar een nieuw type cultuurlandschap.

Stedenbouwkundige vernieuwing

De Internationale Bausaustellung Emscher Park, hierna IBA Emscher Park, is een toekomstgericht programma van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen en is in 1989 van start gegaan. Het doel van dit programma is om door ecologische en stedenbouwkundige vernieuwing een groot gedeelte van het Rurhgebied, dat na een periode van industriële bloei gedurende de eerste helft van de twintigste eeuw in de loop der jaren in verval is geraakt, op orde te brengen. Hierbij zijn vele architecten en beeldende kunstenaars betrokken geweest en is er veel aandacht besteed aan kleur.

Sikkensprize_EMSCHER_PARK-3

Industriële landschappen

Door de Sikkens Prize uit te reiken aan IBA Emscher Park speelt de Sikkens Foundation in op de actualiteit. Vanaf de jaren tachtig hebben snel veranderde technologieën op gebied van productie, transport en communicatie ingrijpende verschuivingen teweeggebracht in de bestaande industriële landschappen. Grote complexen waar voorheen kolen, staal, schepen en auto’s werden geproduceerd en getransporteerd, liggen er verlaten en ogenschijnlijk nutteloos bij. De steden en regio’s die een centrale rol spelen in de overgang naar een nieuwe postindustriële samenleving, hebben in de afgelopen jaren op uiteenlopende wijze gereageerd op de mogelijkheden die deze voormalige bedrijfsterreinen, fabrieken en industrieparken in functionele, toeristische en recreatieve zin te bieden hebben.

Sikkensprize_EMSCHER_PARK-1

Nieuw type cultuurlandschap

Volgens het juryrapport wil Sikkens Foundation haar respect uitdrukken voor: ‘de ideeën- rijkdom die aan IBA Emscher Park ten grondslag ligt, maar ook voor de wijze waarop die door een behoedzame strategie van vorm en kleur heeft geleid tot een nieuwe type cultuurlandschap waar natuur en kunst een volstrekt nieuwe relatie met de industrie zijn aangegaan.’ Naast het feit dat kleur weer terug is gebracht in het Ruhrgebied na jaren van smog, roet en grauwheid wil Sikkens Foundation met deze prijstoekenning haar aandacht vestigen op de nieuwe, weloverwogen manier waarop er in dit project wordt omgegaan met geschiedenis, landschap en identiteit.