Sikkens Prize
Sikkens Foundation

Contact

Postadres:

Sikkens Foundation
Postbus 3
2170 BA Sassenheim

E-mail:

info@sikkensprize.org

Het archief van de Sikkens Foundation is gevestigd in het voormalig gemeentehuis van Sassenheim aan de Wilhelminalaan 1. Het archief is op afspraak te bezoeken, waarvoor een aanvraag kan worden gedaan via bovenstaand mailadres.

De Sikkens Foundation functioneert nadrukkelijk niet als fonds, wat betekent dat zij geen aanvragen tot sponsoring van culturele of andersoortige projecten in kan willigen. Wel wordt zij graag geïnformeerd over interessante projecten en ontwikkelingen op het gebied van kleur.

Colofon

Bij de keuze van de afbeeldingen is zoveel mogelijk getracht de daarop rustende auteursrechten te honoreren of te ontzien. Wie meent auteursrechtelijke aanspraken te kunnen maken, wordt verzocht in contact te treden met info@sikkensprize.org

Redactie: Else Siemerink       |      Ontwerp: Thijs Verbeek       |      Ontwikkeling: PMS 72