Sikkens Prize
Sikkens Prize winnaars Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders

Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders

In 1979 werd de Sikkens Prize toegekend aan de Rijksdienst voor IJsselmeerpolders voor het landschap van de IJsselmeerpolders dat wordt gekenmerkt door een functionele inrichting die veranderingen in de tijd weerspiegelt en eveneens de karakteristieken (ook in kleur) van het Nederlandse landschap weergeeft.

Inrichting van het nieuwe land

De Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP) was een Nederlandse overheidsdienst die verantwoordelijk was voor de inrichting van het nieuwe land in de drooggelegde polders in het IJsselmeer. Inmiddels is de RIJP opgeheven (in 1989) en ondergebracht in de Directie Flevoland van Rijkswaterstaat.

Sikkensprize_IJSSELMEERPOLDERS-2

Rigide lappendeken

Het bestuur honoreerde met deze uitreiking de inrichting van het landschap van de Wieringermeer, de Noordoostpolder en Flevoland. Impliciet houdt dit een afwijzing in van de dorp– en stedenbouw in de polder, die men niet vindt overeenstemmen met de weidsheid en openheid van dit landschap. Een gemiste kans. In de pas in 1981 uitgekomen bijbehorende publicatie, vormgegeven door Jan van Toorn, zijn de strakke landerijen, lineaalrechte wegen en landschappelijke poldergebieden te zien, evenwichtig gefotografeerd door Pieter Boersma. De luchtfoto’s, gemaakt door de Topografische Dienst Delft, geven de gefotografeerde locaties aan en tonen tegelijkertijd de rigide lappendeken waaruit dit gebied is samengesteld.

Sikkensprize_IJSSELMEERPOLDERS-1
Sikkensprize_IJSSELMEERPOLDERS-4