Sikkens Prize
Sikkens Foundation

Sikkens Foundation

De Sikkens Foundation is een onafhankelijke stichting die financieel wordt ondersteund door AkzoNobel. De stichting stelt zich als doel sociale, culturele en wetenschappelijke ontwikkelingen te signaleren waarbij kleur een specifieke rol speelt en die impact hebben op de samenleving.

Daarnaast draagt de stichting, onder meer in de vorm van publicaties, bij aan kennisontwikkeling en -overdracht omtrent kleurtoepassing en kleurtheorie. Tenslotte stelt de stichting zich ten doel de samenleving en een breed publiek bewust te maken van het belang van kleur en de impact van het transformerende werk van de winnaar van de Sikkens Prize op het leven van ons allemaal.

Sinds haar oprichting in 1972 volgt de Sikkens Foundation de internationale ontwikkelingen op het gebied van kleur op de voet. Het uitreiken van de Sikkens Prize en de organisatie van de Mondrian Lecture behoren tot de kernactiviteiten van de Sikkens Foundation.

De Sikkens Prize wordt om de twee jaar toegekend. Deze eigenzinnige en onafhankelijke prijs, die disciplines overschrijdt, werpt licht op het belang en de impact van kleur in de samenleving via de uitzonderlijke hoge kwaliteit en het baanbrekende en transformerende werk van de prijswinnaars.

De prijs is een blijk van erkenning en waardering voor uitzonderlijke prestaties waarin kleur centraal staat, hetgeen ook overdrachtelijk geïnterpreteerd kan worden. De eerste Sikkens Prize werd in 1959 uitgereikt aan Gerrit Rietveld. Tot de latere prijswinnaars behoren Piet Oudolf, Carolyn Porco, Hella Jongerius, David Chipperfield en Bridget Riley.

De Mondrian Lecture is een tweejaarlijkse lezing in combinatie met de Sikkens Prize, waarin een wetenschapper, kunstenaar of ontwerper ingaat op (ontwikkelingen in) kleurtoepassing en kleurtheorie. De lezing draagt bij aan kennisontwikkeling en -overdracht op deze gebieden. De Mondrian Lecture werd reeds uitgesproken door Umberto Eco, Herman Pleij, Dick Schwaab en Narayan Khandekar.