Sikkens Prize
Sikkens Foundation

Bestuur

Het bestuur van de Sikkens Foundation wordt gevormd door professionals uit het culturele en wetenschappelijke veld. Het bestuur functioneert tevens als jury bij de toekenning van de Sikkens Prize.

Het huidige bestuur (2023) bestaat uit de volgende leden:

   • Hester Alberdingk Thijm
   • Karin Amatmoekrim
   • Lennart Booij (voorzitter)
   • Stephan Petermann
   • Niek Koppen
   • Ben Zweers (penningmeester en secretaris)
   • Violette Schönberger
   • Annet Lekkerkerker
   • Maarten de Vries

Voormalige bestuursleden zijn onder andere Rudi Fuchs, Sjarel Ex, René Boomkens, Carel Weeber, Anne van der Zwaag, Benno Tempel, Jaap Drupsteen, Ruud Joosten, Kees Kuijken, Iris Lamers, Els de Groot, Dingeman Kuilman en Bernard Colenbrander.