Sikkens Prize

Sikkens Prize verhoogd naar € 75.000

Sikkens Prize verhoogd naar € 75.000

Het geldbedrag verbonden aan de Sikkens Prize is verhoogd van 25.000 euro naar 75.000 euro en is daarmee een van de hoogste van de culturele prijzen in Nederland.

Van het prijzengeld mag de winnaar 50.000 euro vrij aanwenden voor persoonlijke ontwikkeling, terwijl 25.000 euro bestemd is voor de realisatie van een speciaal project rondom kleur. NRC berichtte recent dat culturele prijzen steeds minder waarde krijgen. De Sikkens Foundation heeft juist besloten het prijzengeld te verhogen naar een bedrag dat de waarde voor de laureaat en de statuur van de prijs uitdraagt.

Voorzitter Lennart Booij: ‘De Sikkens Foundation wil de verbindende en inspirerende kracht van kunst en creativiteit versterken, daarbinnen speelt kleur een onderscheidende rol. Dat wordt nu onderstreept met de verhoging van het prijzengeld, dat daarmee een substantiële impuls geeft aan het werk en de carrière van de winnaar en zal bijdragen aan kunst en cultuur in brede zin.’

Op 7 oktober 2024 mag de nieuwe laureaat het verhoogde geldbedrag in ontvangst nemen.

Sikkens Prize