Sikkens Prize

Bekendmaking winnaars Grijs wordt Groen

Bekendmaking winnaars Grijs wordt Groen

Afgelopen najaar riep de Sikkens Foundation in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds mensen op om hun eigen omgeving te vergroenen. Vergrijsde pleinen en braakliggende terreinen zouden ruimte moeten bieden aan groene parken, met als doel biodiversiteit te vergroten en meer kleur te geven aan eigen buurt. De winnaars van Grijs wordt Groen projectfinanciering zijn bekend. Op tal van plekken in het land gaan mensen aan de slag met de vergroening van hun eigen omgeving.

 

Aanleiding voor de Grijs wordt Groen campagne was de uitreiking van de Sikkens Prize aan tuin- en landschapsontwerper Piet Oudolf. Wereldwijd transformeert hij vergrijsde plekken tot groene oases die tot de verbeelding spreken. Het prijzengeld á 25 duizend euro doneerde hij aan het Piet Oudolf Groen in de Buurt Fonds, met als doel de vergroening van stedelijke omgevingen te bevorderen.

Met groen kleur geven aan eigen buurt

De meest originele en bijzondere groenprojecten waarin kleur een centrale rol had maakten kans op financiering van het project. Een ander belangrijk criterium was het sociale en verbindende component, zowel in de samenwerking tussen buurtbewoners tijdens de uitvoering als het openbare karakter van het groenproject.

Winnaars Grijs wordt Groen

Maar liefst tien initiatiefnemers ontvangen financiering voor het vergroenen van hun eigen buurt. De volgende aanvragers hebben een toekenning uit het Piet Oudolf Groen in de Buurt Fonds ontvangen:

 1. Bewoners Scheepmakerskwartier (Haarlem)
  Hebben een toekenning ontvangen voor het vergroenen van een versteend pleintje in hun buurt in Haarlem. Ze werken met hoge en lage plantenborders en creëren ruimte voor ontmoeting.
 2. Stichting Bosnodig (Voorst)
  Hebben een toekenning ontvangen voor de aanleg van een ‘Zoemmm’ weide. Het doel is om de biodiversiteit te vergroten en om mensen, met name kinderen, te betrekken bij de natuur. Het terrein biedt daarom ruimte voor ontmoeting en educatie.
 3. Vereniging Weesperzijdetuin (Amsterdam)
  Ontvangt een toekenning voor het maken en plaatsen van 100 houten en keramische insectenhotels in hun nog aan te leggen buurtuin. De insectenhotels worden gemaakt door leerlingen van de naastgelegen basisschool en worden geplaatst in de ecologische tuin met inheemse beplanting.
 4. GROENzaans (Koog aan de Zaan)
  Ontvangt een toekenning voor het vergroenen van het stationsplein van Koog aan de Zaan. Men beplant de rotonde en plaatst een hekwerk van groene klimplanten, onder andere wilde kamperfoelie, langs het aan het plein gelegen hondenuitlaatveld. Het beheer wordt opgepakt door vrijwilligers en buurtbewoners.
 5. Stichting Luca (Den Haag)
  Ontvangt een toekenning voor het creëren van een groene gevel. Een blinde muur van locatie Maakhaven, waar ruim 60 creatieve ondernemers werken, wordt voorzien van beplanting. Er is gekozen voor bloeiende klimplanten met afwisselende bladkleuren, vormen en groeisnelheid. Veel bewoners van omliggende flats kijken op de muur uit.
 6. Stichting Eendenplein – in oprichting (Culemborg)
  Ontvangt een toekenning voor het vergroenen van een autoluw plein. Het ontwerp bestaat uit een drietal groenvlakken met ieder een eigen invulling. Er is ruimte voor ontmoeting en biodiversiteit. Een van de vlakken wordt gevuld met laagstam fruitbomen en een haag bestaande uit verschillende bessenstruiken.
 7. Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs (’s Gravenzande)
  Ontvangt een toekenning voor een eerste vergroeningsslag van het schoolplein van basisschool BLINK. Op het plein wordt niet alleen gespeeld, het plein vormt ook een (groene) corridor tussen een woonwijk en het aan de andere zijde van het plein gelegen park en winkelcentrum. Er wordt gekozen voor beplanting die in hoogte en bloeitijd uiteenloopt, daarnaast biedt het schoolplein ruimte voor ontmoeting en ontspanning.
 8. Stichting De Vechtclub (Utrecht)
  Ontvangt een toekenning voor de eerste fase van de aanleg van een experimenteel stadsplein. De locatie is een betonnen plein in de wijk Merwede. Het plein moet een ‘Roverstuin’ worden, waar afgedankt groen geplaatst kan worden en waar inwoners van Utrecht een plant voor in hun eigen tuin kunnen adopteren.
 9. Buurtinitiatief Skatelane Amsterdam Zuid (Amsterdam)
  Dit initiatief won een wedstrijd van de gemeente Amsterdam, Buurtbudget Zuid, met hun plan voor de aanleg van een door groen meanderend laantje voor skaters. Zij ontvangen een toekenning voor de realisatie van het groen. In het ontwerp is aandacht besteed aan het samenstellen van beplanting die in ieder seizoen een mooi beeld geeft.
 10. Stichting Speeltuin voorheen de Pan (Utrecht)
  Speeltuin voorheen de Pan is de oudste speeltuin van Utrecht en trekt ieder jaar veel bezoekers uit de buurt en de provincie. Men ontvangt een toekenning voor het omvormen van een kaal speelveld in een gevarieerde, groene speellocatie. Men werkt in het ontwerp met een drietal bloeizones zodat er in lente, zomer en herfst een en ander in bloei staat.

Het zijn tien mooie en zeer uiteenlopende groenprojecten waarbij kleur centraal staat. Een andere  gemene deler is de focus op ontmoeting en de grote betrokkenheid vanuit buurtbewoners.

We wensen alle initiatiefnemers veel succes bij de uitvoering van hun groenproject en zien het resultaat graag tegemoet!

 

Sikkens Prize