Sikkens Prize
Mondrian Lecture Karl Ganser

Karl Ganser

Professor Karl Ganser (1937) gaf in 1999 de Mondrian Lecture ‘Identitäten in der Industrielandschaft’.

Karl Ganser

Professor Karl Ganser studeerde chemie, biologie, geologie en geografie aan de Universiteit München en de Technische Hogeschool aldaar. Na zijn studie was hij werkzaam in de vakgebieden stedenbouw en stadssociologie. In 1964 promoveert Ganser in de Natuurwetenschappen aan de Technische Universiteit in München met betrekking tot de sociaal-ruimtelijke analyse van de stad München, berekend op grond van de resultaten van politieke verkiezingen. In 1967 wordt Ganser belast met de stadsontwikkeling aldaar. Een aantal jaar staat hij aan de leiding van het federale researchinstituut voor provinciale kunst en ruimtelijke ordening in Bonn, een wetenschappelijke instelling met circa 150 werknemers, die voor de bondsminister voor ruimtelijke ordering, bouwwezen en stedenbouw gebruiksgerichte research organiseert. Vanaf 1980 is Ganser aangesteld als hoofd van de afdeling stedenbouw van de deelstaat Nordrhein-Westfalen met competenties voor stadsvernieuwing, monumentenzorg, gemeentelijke wegenbouw en bouwcoördinatie.

Sinds mei 1989 is Karl Ganser hoofd van de Internationale Bauaustelling Emscher Park mbH met de opdracht een internationale bouwexpositie met betrekking tot de ecologische en sociale vernieuwing van een oud industriegebied voor te bereiden. Over dit onderwerp spreekt hij tijdens de Mondrian Lecture.