Sikkens Prize
Mondrian Lecture

Over de Mondrian Lecture

De Mondrian Lecture is een tweejaarlijkse lezing waarvoor de Sikkens Foundation een wetenschapper, kunstenaar, architect of ontwerper uitnodigt om een referaat te houden.

Met de Mondrian Lecture levert de Sikkens Foundation sinds 1979 een bijdrage aan het debat over de culturele betekenis van kleur. Specifieke aandacht wordt besteed aan de wijze waarop in kunst en wetenschap wordt omgegaan met en nagedacht over kleurontwikkeling en kleurtheorie. De directe opzet van de Mondrian Lecture is om tussen het Nederlandse culturele leven enerzijds en (inter-)nationale wetenschappers en kunstenaars anderzijds, inspirerende confrontaties tot stand te brengen.

De verbinding met Piet Mondriaan is in de eerste plaats bedoeld als een eerbetoon aan deze kunstenaar. Daarnaast brengt zijn tot uitdrukking dat de Sikkens Foundation blijvend aandacht wil besteden aan de onderwerpen die door Mondriaan in zijn werken en zijn theoretische beschouwingen aan de orde zijn gesteld.